ไฟล์กรอกคะแนนเก็บ + คะแนนสอบกลางภาค

ไฟล์รายชื่อนักเรียน สำหรับกรอกคะแนนเก็บ + คะแนนสอบกลางภาค

กำหนดส่ง 26 มกราคม 2561 นะคะ

Advertisements

กรอกคะแนน Pre O-net 60

กรอกคะแนน Pre O-net 60
วิชาภาษาไทย
วิชาภาษาอังกฤษ
วิชาคณิตศาสตร์
วิชาวิทยาศาสตร์

โปรดกรอกข้อมูลให้เรียบร้อยและส่งไฟล์ข้อมูล

ส่งภายในวันที่ 19 มกราคม 2561 ค่ะ

ส่งไฟล์ที่ watphon.mwk@gmail.com

ขอบคุณค่ะ

ปฏิทินวิชาการ 2/2560

ปฏิทินวิชาการ 2/2560