สรุปผลการเรียนรวม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

สรุปผลการเรียนรวม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

Advertisements

คะแนนข้อสอบกลาง ม.1+ม.2 ปี2560

คะแนนข้อสอบกลาง ม.1+ม.2 ปี2560

คะแนนข้อสอบกลาง ม.1

ภาษาไทย    ภาษาอังกฤษ   วิทยาศาสตร์   คณิตศาสตร์   สังคมศึกษาฯ

คะแนนข้อสอบกลาง ม.2

ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ  วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  สังคมศึกษาฯ

ไฟล์สำหรับกรอกคะแนน /รายชื่อนักเรียน 

 

ขอความอนุเคราะห์ครูผู้สอน กรอกข้อมูลและส่งคืนฝ่ายวิชาการที่ watphon.mwk@gmail.com ภายในวันที่ 25 มีนาคม 2561 ค่ะ

ไฟล์กรอกคะแนนเก็บ + คะแนนสอบกลางภาค

ไฟล์รายชื่อนักเรียน สำหรับกรอกคะแนนเก็บ + คะแนนสอบกลางภาค

กำหนดส่ง 26 มกราคม 2561 นะคะ