รายชื่อนักเรียนปี 2561 สำหรับกรอกคะแนนเก็บ

รายชื่อนักเรียนปี 2561 สำหรับกรอกคะแนนเก็บ

ส่งคืนที่ห้องวิชาการ ระหว่างวัดผล 6 ส.ค.61-10 ส.ค. 61

Advertisements

ลองทำข้อสอบ PISA

ลองทำข้อสอบ PISA

ลองทำข้อสอบ PISAวิทยาศาสตร์

ลองทำข้อสอบ PISA คณิตศาสตร์

ลองทำข้อสอบ PISA การอ่าน

สรุปผลการเรียนรวม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

สรุปผลการเรียนรวม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560